Raspored programa u dvorani:

 

 

VRIJEME

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

19:00– 20:00

ZUMBA

Tatjana

ZUMBA

Tatjana

ZUMBA

Tatjana

20:30 – 21:30

PILATES

Valerija

PILATES

Valerija